• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Glasbewassing

Hieronder wordt verstaan het grondig en streeploos reinigen van uw ruiten, alsmede het nat afnemen van kozijnen en sponningen. Een en ander gebeurt handmatig vanaf de grond of met behulp van een ladder. Voor hoger gelegen en moeilijker te bereiken plaatsen maken wij gebruik van een streeploos reinigend osmosesysteem. Mocht ook dit niet toereikend zijn, dan kan in overleg gereinigd worden met behulp van een hoogwerker.